Wielu nauczycielom, którzy są zmuszeni prowadzić nauczanie zdalne, brakuje pomysłu na to jak opracować prawidłowy sprawdzian online z lektury szkolnej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tym artykule.

Sprawdzian z lektury szkolnej, przeprowadzany w formie online, nie musi nastręczać żadnych trudności, zarówno z jego opracowaniem, jak i rozesłaniem do wybranej grupy uczniów. Posiłkując się takim narzędziem jak generator testów, można z łatwością wykorzystać zawarte w nim informacje do tego, aby stworzyć nieszablonowy, a jednocześnie prawidłowo opracowany test, weryfikujący znajomość konkretnej lektury szkolnej. Sprawdziany online, zamieszczone na wielu platformach internetowych, zawierają
przydatne informacje, dotyczące między innymi tego, w jaki sposób ocenić, czy dany uczeń przeczytał wybrany utwór literacki i posiada wymaganą wiedzę o jego autorze. Wielu nauczycieli języka polskiego zastanawia się, jak pobrać sprawdziany z Nowej Ery? Wbrew pozorom czynność ta nie jest zbyt skomplikowana i czasochłonna, dlatego też doskonale poradzą sobie z nią, zarówno osoby młode, jak i te, które rzadziej korzystają z internetu i zamieszczonych tam narzędzi.

Jak opracować prawidłowy sprawdzian online z lektury szkolnej, aby był on łatwy do oceny?

Zapoznając się z informacjami, zawartymi w takim narzędziu, jakim jest nowa era generator testów i sprawdzianów, każdy pedagog może przygotować rzetelny i merytoryczny test, oceniający znajomość lektur szkolnych. Sprawdziany nowa era są publikowane, zarówno w formie pytań otwartych, zamkniętych, jak i mieszanych. Umożliwia to skonstruowanie własnego tekstu z gotowymi odpowiedziami, które w późniejszym czasie można przesłać uczniom, aby mogli oni samodzielnie ocenić własną pracę i popełnione
błędy. Klasówki pl przydadzą się także jako inspiracja do stworzenia tematów rozprawek, esejów, czy innych form wypowiedzi literackich, związanych z konkretną lekturą szkolną, obowiązującą w programie nauczania w klasach od 4 do 8.

Dlaczego warto używać generatora testów i sprawdzianów Nowa Era?

Nowoczesny generator testów i sprawdzianów Nowa Era, można wykorzystać również do przeprowadzania kilkunastominutowych kartkówek, powtórzenia materiału, a także testów w formie ustnej. Narzędzie to zawiera bardzo bogatą bazę sprawdzianów, jak również różnego typu zadań i ćwiczeń, mających na celu sprawdzenie wiedzy, dotyczącej konkretnej lektury szkolnej. Klasówki pl świetnie sprawdzą się także jako narzędzie do konstruowania pisemnych prac klasowych, w których nauczyciel daje uczniom do
wyboru
kilka tematów, związanych z danym utworem literackim. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, szczególnie w ostatnich klasach szkoły podstawowej, kiedy to na lekcjach języka polskiego często pisze się rozprawki, dotyczące konkretnej lektury. Inspiracją do tworzenia testów może być także Pan Tadeusz sprawdzian PDF Nowa Era. Zawiera on bardzo cenne informacje, m.in. na temat tego, w jaki sposób opracowywać kreatywne testy dla uczniów, będących na różnym poziomie nauczania.

Łatwy w obsłudze i niedostępny dla uczniów generator testów, może być wspaniałą inspiracją do tworzenia pisemnych prac klasowych, dotyczących znajomości konkretnej lektury. Zawarte w tym narzędziu informacje, nadają się także do opracowywania kilkunastominutowych kartkówek.