Sprawdziany online z biologii. Jak je przygotować?

Nauczanie w formie e-learningu wymaga, aby przesyłać uczniom sprawdziany online z biologii. Jak je przygotować, aby rzetelnie zweryfikowały one nabytą wiedzę? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym artykule.Nauczyciele o krótkim stażu pracy, którzy pragną ocenić szybko i rzetelnie zasób posiadanej przez uczniów wiedzy, mogą posiłkować się takim narzędziem jak sprawdziany net. To baza […]