Weryfikowanie wiedzy z przedmiotów ścisłych w trakcie nauczania zdalnego wymaga, aby testy z chemii online dla klas 7 i 8 były prawidłową skonstruowane. Zadanie to mogą ułatwić narzędzia internetowe, w tym generatory sprawdzianów.Chemia, jak każdy przedmiot ścisły, obowiązujący w toku nauczania w klasach 7-8, wymaga cyklicznego sprawdzania poziomu wiedzy z tego zakresu u każdego ucznia. W tym celu można posłużyć się takim narzędziem, jak wsip sprawdziany. To bogata baza materiałów, które można wykorzystać jako inspirację do sprawdzianów, badających wiedzę z określonego działu. Generator testów jest bardzo przydatny, nie tylko dla nauczycieli, prowadzących lekcje online w szkołach publicznych, ale również dla pedagogów, zatrudnionych w placówkach społecznych, prywatnych i integracyjnych. Zróżnicowany poziom trudności, który posiada każdy publikowany tam sprawdzian, umożliwia dostosowanie go do konkretnej grupy uczniów. Autorski sprawdzian z chemii klasa 7 dział 1, może być rozsyłany do uczniów, w wersji z włączonymi blokadami, uniemożliwiającymi kopiowanie treści z internetu, czy też przeszukiwanie przeglądarki w trakcie udzielania odpowiedzi na konkretne pytania w nim zawarte.Testy z chemii online dla klas 7-8, które sprawdzają poziom wiedzyNowoczesny generator testów jest bogatym źródłem wiedzy, zarówno dla początkujących nauczycieli, jak i osób, mogących poszczycić się długim stażem pracy. Zdecydowanie pomocą dla uczniów, którzy przygotowują się do konkretnego sprawdzianu, może być, rozsyłany przez pedagogów, podręcznik chemia klasa 7 PDF. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które wyklucza potrzebę czasochłonnego skanowania poszczególnych stron przez nauczyciela. Praca z podręcznikiem do chemii w formie PDF, może być wsparciem w trakcie przeprowadzania testów kontrolnych w wersji ustnej. Pytania i zadania, umieszczone na końcu każdego rozdziału, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do weryfikacji poziomu dotychczasowej wiedzy każdego z uczniów.Jak korzystać z platformy klasówki pl.?Sprawdzian z chemii organicznej lub nieorganicznej, opracowany dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, powinien być merytoryczny, spójny i przede wszystkim zawierać wyłącznie łatwe do zrozumienia pytania, o niedwuznacznej treści. Inspiracją do opracowania testu, mogą być klasówki pl. To materiały przydatne dla pedagogów, którzy nie chcą korzystać z zamieszczanych na wielu stronach internetowych testów, czy gotowych sprawdzianów. Warto w tym miejscu dodać, że generator testów i sprawdzianów Nowa Era, dotyczący tak wymagającego przedmiotu, jakim jest chemia, zawiera wiele autorskich opracowań. Pozwala to uniknąć prób kopiowania lub też przepisywania treści ze stron internetowych przez  uczniów, głównie w trakcie rozwiązywania testów pisemnych lub też zadań, wymagających znajomości konkretnych pojęć.Prawidłowo opracowany sprawdzian online z chemii, może być doskonałym narzędziem, sprawdzającym poziom wiedzy każdego z uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Ułatwieniem dla każdego pedagoga, tworzącego sprawdzian, są generatory testów, dostępne na wielu platformach internetowych.